【Emily】「七七事變」84周年 保釣行動日領館外抗議
文章日期:2021年7月8日

【明報專訊】噚日係「七七事變」84周年,侵華日軍於1937年7月7日喺宛平城外盧溝橋發起軍事衝突,係中國8年抗日戰爭全面爆發嘅起點。保釣行動成員噚日遊行到日本駐港總領事館抗議,要求日本政府向受害者道歉賠償。

這是明報教育網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...