【Emily】會計界林智遠轉跑道 爭提名戰選委會界別
文章日期:2021年11月3日

【明報專訊】立法會選舉開始咗提名,舊年報名參選會計界嘅「會計界愛心同盟」執行主席林智遠決定「轉跑道」,噚日佢同Emily講有意出戰選委會界別,仲差一兩個提名先報到名,話第一界別「工商、金融界」嘅提名最難攞,形容票源「緊張」。

這是明報教育網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...