【Emily】楊永杰公布參選 九龍城區會兩前主席站台
文章日期:2021年11月3日

【明報專訊】九龍城區議會主席楊永杰噚日宣布周五報名參選立法會九龍中直選,佢搵嚟3個喺人生、從政路上對佢影響深遠嘅人站台,包括兩名九龍城區議會前主席鄧寶匡、劉偉榮。劉偉榮發言時右手震得好厲害,話「等咗今日多年」,雖然自己身體情况唔穩定,其實唔方便講嘢,但楊參選「唔講嘢唔得」,大讚楊將個心放咗喺社區,叫大家支持佢。聽到呢度,楊永杰表現得有啲感觸,用手抹眼。

這是明報教育網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...