【Emily】網上連儂牆 有得睇無得撕
文章日期:2019年7月20日

【明報專訊】「連儂牆」喺各區遍地開花,不過部分連儂牆,好似大埔嘅「連儂隧道」就多次畀人破壞。網上近日出現至少兩個虛擬連儂牆,Emily問過,其中一個係一班科技人員整嘅,另一個網上連儂牆搞手係喺中大讀緊價值教育碩士嘅Elaine。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...