【Emily】養傷一年 綠海龜Spark回歸大海
文章日期:2019年7月20日

【明報專訊】漁護署同海洋公園噚日喺香港南面水域將一隻綠海龜放歸大海。呢隻綠海龜叫「Spark」,估計現年5至8歲,海洋公園話舊年3月漁護署調查期間,發現佢喺東北水域淺岸擱淺,佈滿傷痕,左腳蹼傷口面積又大又深,右肘關節就受感染而腫脹。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...