【Emily】西瓜節推介細瓜 周五開鑼
文章日期:2024年6月19日

【明報專訊】一年一度嘅「本地有機西瓜節」周五(21日)起一連4日朝10晚6喺青衣城一期舉行,漁護署今年再推介上年4個品種嘅有機西瓜,各款嘅甜度大約係10至12度,而一般本地有機西瓜嘅甜度就介乎8至12度。喺會場選購西瓜嘅市民可獲精美環保袋,送完即止,現場仲設有攤位遊戲同工作坊𠻹!

這是明報教育網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...