【Emily】未見與「徒弟」合照 方國珊拉banner百萬行直播
文章日期:2022年11月21日

【明報專訊】公益金新界區百萬行噚日舉行,唔少政界人物都趁熱鬧「打卡」,當中西貢區議員方國珊好識「搶鏡」,成班人直頭拉埋banner、直幡現身人潮中,好似去遊行咁樣,仲開埋直播,沿路介紹將軍澳跨灣連接路。曾被視為方國珊「徒弟」嘅立法會新界東南議員林素蔚,都有參加百萬行,並喺社交媒體上載與唔同地區團體嘅合照,但就唔見有方、林合照,二人喺百萬行步道上似乎各行各路。

這是明報教育網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...