【Emily】議員倡音樂噴泉旁建連儂牆
文章日期:2019年12月3日

【明報專訊】新一屆區議員明年1月上任,17區將會變成由民主派主導,部分獲現屆區議會支持嘅工程項目甚具爭議,唔少區更有意叫停項目,好似5名現任元朗區議員及28名候任區議員聯署,要求路政署擱置審批17億元行人天橋嘅標書。而觀塘區議會支持興建造價5000萬元嘅音樂噴泉,上年亦已經喺財委會闖關成功;喺區選中成功連任嘅民主派潘任惠珍,噚日就建議要喺音樂噴泉附近加建「連儂牆」。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...