【Emily】憂假消息礙區選 碧雲:羅范都中招啦
文章日期:2019年9月11日

【明報專訊】有人樂觀認為民主派在區議會選舉有望大勝,不過民主黨九龍西多名社區主任噚日同Emily茶敘(圖)時,都提到區選有唔少隱憂,該黨九龍西立法會議員黃碧雲尤其點出假消息嘅影響。佢提到建制派陣營有唔少假消息流傳,即使係行會成員羅范椒芬都會「中招」;碧雲又舉台灣例子,話50、60歲一輩最大可能中招,而民主黨有一批支持者都係呢個年齡層,故要更多解釋。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...