【Emily】回應市民批評的士服務差 「的士大王」之子歸因司機收入唔高
文章日期:2024年6月17日

【明報專訊】唔少市民批評香港的士司機濫收車費、態度差,政府推出的士車隊制度,預計下月公布車隊牌照申請結果。「的士大王」伍熀之子伍海山(圖右)話,的士司機入息低於商用車司機嘅中位數,收入唔高,所以開工時難免為咗「追數」而心情急躁,「始終揸車都係想搵食,都係想養妻活兒養家」,又話估計收入問題影響司機入行意欲。

這是明報教育網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...