【Emily】曾赴「洪門宴」 被勸留家工作 黎棟國陳家珮明或未能動議議案
文章日期:2022年1月18日

【明報專訊】立法會聽日(19日)召開大會,首兩項議員議案都係由新民黨議員提出,分別係黎棟國提出嘅「嚴防新型冠狀病毒病輸入、全方位阻止擴散、盡早落實通關」議案,以及陳家珮提出嘅「規管外傭中介、保障僱傭權益」議案。但兩人因為參加人大代表洪為民嘅生日會,要接受強制檢測,立法會主席梁君彥早前強烈勸喻涉事議員喺完成檢測前應該在家工作,意味如果佢哋跟從指示缺席大會,就可能無法動議議案。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...