【Emily】陳茂波落區了解長者用電子錢包:有高手
文章日期:2021年6月21日

【明報專訊】電子消費券下月4日起接受登記,相信市民都期待快啲收到錢。財政司長陳茂波噚日發表網誌,佢話前日出席咗一個社區活動,了解長者使用手機同電子錢包嘅情况,有啲長者傾向以八達通拎消費券,亦有長者希望試新產品,學用手機嘅電子錢包,部分更已經係高手,對使用手機儲值支付工具非常熟悉。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...