【Emily】怪樹塞糞渠 市建局幫居民重光廁所
文章日期:2021年3月24日

【明報專訊】市建局正重建西營盤皇后大道西一帶,重建範圍內1960年代興建嘅永祥大廈,前年渠管淤塞,令住戶苦不堪言。72歲嘅梁威石同細佬、阿媽3個人,居住永祥大廈2樓單位34年。梁伯話最初廁所間中淤塞,冲唔走排泄物,佢哋搵過通渠師傅幫手,但問題未解決,到後來馬桶會突然變成「小噴泉」,噴出一地污水,情况愈嚟愈差,無計可施下,梁伯雖有用舊衣物塞滿馬桶,搵幾個裝滿泥沙嘅大袋壓實,再用大膠袋將馬桶密封,佢哋一家只可以去附近足球場嘅公廁解決。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...