【Emily】免再次「無官員嚟」 工務小組議員 要求分開表決
文章日期:2021年1月14日

【明報專訊】立法會財務委員會上周五通過涉及約295億元嘅4個項目,其中3個冇官員現身會議,項目「特快」獲通過。財委會主席陳健波提醒,議員要預先要求分開表決,官員先會嚟開會。經一事長一智 ,喺噚日工務小組上,實政圓桌田北辰、自由黨邵家輝分別要求項目分開表決。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...