【Emily】許正宇料立會未來一年似「武林大會」
文章日期:2020年10月19日

【明報專訊】立法會延任一年後近日復會,財經事務及庫務局長許正宇(Chris)喺網誌話,預計未來一年立法會可能都似「武林大會」,舌劍唇槍少不了,但相信只要大家抱住重振香港經濟嘅決心同信心,「論武功」唔係為咗傷人,而係切磋學習,達到武藝格局嘅進步同提升,「抱此信念,我們絕對可以在議會中謀實事、創福祉、共前行」。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...