【Emily】秘書要求議員坐公眾席共用咪 膠紙封位防疫 黃偉賢:本來仲安全
文章日期:2020年8月14日

【明報專訊】元朗區議會噚日開交通及運輸委員會會議,秘書要求議員隔開1.5米坐,公眾席亦用膠紙封起部分位置。元朗區議員王百羽(王伯)喺facebook形容件事好滑稽,有啲議員仲被要求坐上公眾席,但就要共用兩支無線咪。元朗區議會主席黃偉賢亦認為,本來議員座位上都有獨立咪,仲安全啲。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...