【Emily】立會選舉翌日 學生多一日假
文章日期:2020年6月10日

【明報專訊】政府以往會借用學校校舍做選舉票站,教育局噚日去信各校,宣布由下學年(2020/21)開始,所有提供正規課程嘅中小學、幼稚園同幼兒中心,都要將立法會同區議會選舉嘅選舉日翌日訂為學校假期。政府早排提出,暫定喺9月6日舉行立法會選舉,換言之,全港學生應可以喺9月7日周一,有多一日假期。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...