【Emily】出圖話派錢得咗 吸5萬嬲嬲 民記「邀功」 網民:明明投反對
文章日期:2020年2月27日

【明報專訊】今次《財政預算案》,多個黨派事前都要求全民派錢1萬紓解民困,噚日總算「成功爭取」,不過,民建聯喺facebook向大家公告呢個消息,出圖話「得咗啦!」派錢1萬時,就被近5萬網民派「嬲嬲」,點解會咁?事緣上周立法會財委會審議300億元抗疫基金時,公民黨黨魁楊岳橋(AY)提出臨時動議,要求向所有年滿18歲或以上嘅永久居民每人派1萬,喺建制派集體反對下,動議被否決。噚日唔少網民「翻舊帳」,質疑民建聯明明係投反對票,點解反對完又「成功爭取」呀。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...