【Emily】鄭則文譚香文成票王票后
文章日期:2019年11月26日

【明報專訊】喺投票率新高下,區選候選人票數大增,咁票王、票后係邊個呢?Emily睇過,票王係77歲、出戰沙田恒安選區嘅民主黨元老鄭則文,佢取得6824票;票后係黃大仙龍星選區嘅譚香文,佢以6098票成功連任。

這是明報教育網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...