【Emily】「扮鬼」恐犯禁蒙面法? 海洋公園提供卸妝用品
文章日期:2019年10月8日

【明報專訊】萬聖節就到,唔少人都會化晒妝甚至戴面具,扮鬼扮馬應節。隨住《禁蒙面法》10月5日生效,保安局長李家超話蒙面物品包括顏料,意味「扮鬼」可能會墮入法網,呢排海洋公園搞緊「哈囉喂」活動,有網民就上載公園內嘅告示,告示提醒遊客《禁蒙面法》已經生效,如果顧客離開公園前需要卸妝,佢哋有免費提供嘅卸妝濕紙巾。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...