【Emily】何啟明帶隊 德福清路障
文章日期:2019年8月26日

【明報專訊】民建聯早兩星期提過,會組織義工隊幫手清理示威者製造嘅路障,唔少網民都話支持議員帶隊,結果最先帶義工去清路障嘅「先鋒」,係工聯會立法會議員何啟明。何啟明噚日朝早帶同10多個義工,去咗九龍灣德福花園附近清理路障,包括將喺馬路嘅磚頭、水馬等拉回路邊。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...