【Emily】豐物道海濱 創意遊樂設施有得玩
文章日期:2019年8月26日

【明報專訊】位於中西區海濱長廊嘅豐物道海濱休憩用地噚日舉行開幕儀式並正式啟用,入面有唔少有創意嘅遊樂設施畀一家大細去玩。中西區區議會主席葉永成就話,呢個休憩用地會成為城中全新嘅打卡景點,又話會繼續爭取向公眾開放區內更多海濱用地。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...