【Emily】民記籲清路障 網民:支持議員帶隊
文章日期:2019年8月12日

【明報專訊】Emily日前提過,民建聯有意組織義工隊,清理反修例示威者所設嘅路障,民建聯未公布細節,佢哋部分議員就率先喺fb宣傳「和平」清除路障行動,民建聯主席李慧琼、立法會議員蔣麗芸(Ann姐)噚日分別發帖,話「暴徒」喺多區設路障,企圖癱瘓交通,為減輕警察負擔,交通可以盡快恢復正常,希望各區朋友以「和平」方式協助清理路障。

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...