【Emily】建制嘲「蛇齋餅糉」 政治素人派午餐肉:百物騰貴
文章日期:2019年8月2日

【明報專訊】區議會選舉今年11月舉行,反修例運動吸引到一班政治素人落區服務街坊,希望參選撼贏建制派。工聯會立法會議員何啟明前日喺facebook上載相片,見到屬素人嘅油塘東選區嘅社區主任龔振祺,準備大批罐裝午餐肉派發市民,罐頭附有宣傳單張。何啟明同一眾建制派喺facebook交流時,言語間似乎暗諷龔派發「蛇齋餅糉」,其中民建聯立法會何俊賢就留言話:「蛇齋餅都落後,現在直接罐頭。」

這是明報通識網-訂戶專區,進入本區前,請先登入系統...